CliniNote wpisany do Rejestru Innowacji Ministerstwa Zdrowia

CliniNote został dostrzeżony przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia i ma zostać wpisany do krajowego Rejestru Innowacji. Przedstawiciele Ministerstwa pogratulowali naszym Założycielom pomysłu i jego realizacji.

CliniNote został opisany jako krok w kierunku cyfryzacji dokumentacji medycznej przy użyciu najlepszych standardów.

CliniNote, obecnie część Rejestru Innowacji, będzie rekomendowany jako możliwy do wykorzystania w przyszłości w systemie opieki zdrowotnej.

Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia za docenienie naszej inicjatywy!

#healthcareinnovation #digitalhealth #ministerstwozdrowia

Inne wiadomości:

Zanurzmy się w CliniNote i rzeczywistych danych w opiece zdrowotnej

Pobierz CliniNote