System CliniNote

Czym jest CliniNote?

CliniNote to asystent tworzenia notatek medycznych, który oszczędza czas lekarzy podczas normalizacji i strukturyzacji notatek medycznych on-line. Sprawia, że notatka jest w pełni analizowalna natychmiast po jej przygotowaniu. W oparciu o swobodny tekst wprowadzony przez lekarza i rozpoznany przez nasz silnik NLP, CliniNote dostarcza wskazówek, jak sprawić, by zdanie było trafne, jasne, jednoznaczne i porównywalne niezależnie od języka, HIS, kraju, w którym zostało utworzone i/lub użyte. Ujednolicenie specyficznego słownictwa medycznego umożliwia pełną wymienność danych gromadzonych w notatkach medycznych.

Dowiedz się więcej

CliniNote zapewnia słowniki przechowujące wielojęzyczne zwroty języka medycznego. Wyrażenia te są spójne, istotne, analogiczne, jednoznaczne i porównywalne niezależnie od używanego języka. To ujednolicenie specyficznego słownictwa medycznego umożliwia pełną wymienność danych gromadzonych w notatkach medycznych.


Podczas tworzenia notatki medycznej silnik gromadzenia danych NLP i asystent NLP wykorzystują słownictwo i dane wstępnie zdefiniowane w słownikach. Na podstawie swobodnego tekstu wprowadzonego przez specjalistów medycznych silniki NLP sugerują frazę i dopasowują ją do fraz przechowywanych w słownikach. Dzięki słownikom utrzymującym w pełni wyrównane wielojęzyczne frazy, które są przechowywane w bazie danych, dane zebrane podczas tworzenia notatki zapewniają dokładność, kompletność, wiarygodność, trafność i aktualność.


Wielojęzyczny asystent sprawia, że normalizacja i strukturyzacja notatek medycznych on-line jest w pełni dostępna i możliwa do analizy natychmiast po przygotowaniu notatki, podczas gdy silnik NLP uczy się wzorca języka i słownictwa używanego przez lekarza. Powoduje to zwiększenie dokładności sugestii, co skutkuje łatwiejszym tworzeniem notatek medycznych przez lekarzy każdego dnia korzystania z CliniNote.

Korzyści CliniNote

Dane wysokiej jakości

Pięć cech - dokładność, kompletność, wiarygodność, trafność i aktualność. Natychmiastowy dostęp do rzeczywistych danych. Kluczowe dane dla medycyny spersonalizowanej.

Oszczędność czasu i skuteczność

Oszczędność czasu lekarzy i pielęgniarek na tworzenie EHR.

Zautomatyzowane wypełnianie eCRF dla CRO / odkrywania leków.

Bezpieczeństwo

Zawsze przechowywane w bezpiecznych systemach.
W pełni kontrolowany dostęp za pośrednictwem HIS lub bezpiecznego portalu CliniNote.

Elastyczność

Uwzględnione zostaną wszystkie dziedziny medycyny.
Onkologia jest już obsługiwana.
Nadzorowana nauka na zupełnie nowym poziomie - ciągła interakcja z nauczycielem (specjalistą medycznym)
Innowacyjne i stale rozwijające się algorytmy, które sugerują zdania

Jak to działa? Prosty, szybki i dopasowany

KROK 1 - Pobierz CliniNote. Zdecyduj, jakie informacje chcesz zebrać. Stwórz własny słownik CliniNote lub skorzystaj z dostępnego.

KROK 2 - Kliknij i zainstaluj rozszerzenie przeglądarki internetowej (tylko raz) i zacznij tworzyć notatki medyczne w HIS. Wystarczy to zrobić.

KROK 3 - Ciesz się! ...i wyszukuj, analizuj, zbieraj wszystkie notatki za pomocą CliniNote!

Krok 1 | Zdecyduj, jakie informacje zbierać?

Słowniki CliniNote są źródłem informacji. CliniNote zapewnia wstępne obszerne słowniki oparte na istniejących zbiorach danych - ICD10 (wkrótce ICD11), CTCAE lub na ogólnym słowniku języka medycznego.

Można również po prostu UTWORZYĆ WŁASNY słownik i/lub UTWORZYĆ słownik dla swojego szpitala.

Wszystkie słowniki korzystają z ciągłej ewolucji i nowych wpisów tworzonych przez społeczność profesjonalnych użytkowników, lekarzy, a także sugestii CliniNote AI.

Krok 2 | Zainstaluj łatwe w użyciu rozszerzenie przeglądarki i zacznij korzystać z CliniNote i zbieraj rzeczywiste dane podczas normalnej pracy!

Łatwe i bezproblemowe dla personelu medycznego i wsparcia IT.

Wystarczy zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej - CliniNote.Assistant, a nasz pasek boczny pojawi się po rozpoczęciu tworzenia notatki.

 • Nie ma potrzeby głębokiej integracji lub instalowania nowego, skomplikowanego oprogramowania na komputerach szpitalnych - jest to proste i elastyczne. Korzystaj z rozszerzenia i kontynuuj pisanie notatek bez zmian w zwykłym procesie tworzenia notatek.
 • Samokształcenie i sztuczna inteligencja

Tworząc notatkę medyczną za pomocą CliniNote Assistant, tworzysz bazę danych informacji... jednocześnie tworząc notatkę medyczną!

Można z niej korzystać, przeszukiwać ją i analizować natychmiast po zapisaniu notatki w HIS.

 • Uporządkowana i dostępna historia - według pacjenta, choroby, daty, frazy, ...
 • Zawsze kompletny i dokładny
 • Z własnym szablonem notatki
 • Perspektywa - im więcej notatek zbierzesz, tym więcej i szybciej uzyskasz informacji zwrotnych.
 • Wielojęzyczny - łatwy do tłumaczenia i wymiany

Krok 3 | Ciesz się! Więcej notatek z CliniNote, więcej zdrowych i bezpiecznych pacjentów, więcej zaoszczędzonego czasu.

Korzystaj z mocy danych strukturalnych! Przeszukuj, analizuj i eksploruj zebrane informacje. Użyj CliniNote.Medreports! lub po prostu podczas wizyty u pacjenta - uzyskaj natychmiastowy dostęp do historii pacjenta! Ze wszystkimi szczegółami!

 • Więcej czasu na pracę z pacjentami
 • Mniej czasu na wyszukiwanie danych
 • Więcej wiedzy w zasięgu ręki
 • Bezpieczny i wszędzie dostępny za pośrednictwem strony głównej CliniNote

Przykład:

Chcesz zebrać informacje o statusie danej mutacji X (lub innej zdefiniowanej przez Ciebie lub szpital) w grupie pacjentów onkologicznych. Przejdź do narzędzia online na stronie głównej CliniNote, zaloguj się lub utwórz konto. Użyj lub utwórz słownik, którego potrzebujesz.
Aplikacja CliniNote
Otwórz słownik poświęcony onkologii. Przejdź do sekcji "Guz", a następnie podsekcji "Status mutacji" i utwórz akapit "Gen X". Łatwo dodaj trzy jasne, dobrze rozróżnione wpisy w nowym akapicie:

- Wykryto mutację genu X.
- Nie wykryto mutacji genu X.
- Nie sprawdzono mutacji genu X.

Każdy wpis w słowniku ma przypisany unikalny identyfikator. Określ, czy informacje z akapitu "Gen X" są obowiązkowe lub wymagane w notatce medycznej. W razie potrzeby - dodaj parametr, taki jak data, numer, lista predefiniowanych słów.

Dlaczego warto korzystać z CliniNote?

TWÓJ ASYSTENT TWORZENIA NOTATEK - NATYCHMIASTOWA POMOC DLA PROFESJONALISTÓW MEDYCZNYCH:
Tworząc kolejne notatki medyczne, po prostu zacznij wpisywać "gen X..." i wybierz jedną z trzech proponowanych opcji, oszczędzając cenny czas spędzony z pacjentem.


TWÓJ ASYSTENT BADAWCZY - POMOC W ANALIZIE DANYCH MEDYCZNYCH W PRZYSZŁOŚCI:
Kiedy zdecydujesz się wyszukać określone dane medyczne w swoich notatkach, nie musisz już robić tego ręcznie - możesz łatwo uzyskać dostęp do bazy danych pełnej ustrukturyzowanych i kompletnych informacji, z jasno określonym statusem "mutacji genu X" wszystkich pacjentów, z którymi się spotkałeś. Ujednolicenie słownictwa medycznego umożliwia dostęp do dokładnych i dobrze zorganizowanych danych medycznych, gotowych do analizy i wykorzystania w badaniach.

Zanurzmy się w CliniNote i rzeczywistych danych w opiece zdrowotnej

Pobierz CliniNote
baza danychużytkownicyekranwykres kołowy