Segmenty rynku

Segmenty rynku

Szpitale i praktyki

 • EHR i automatyzacja raportów
 • Natychmiastowa ocena RWD

Pharma/CRO

 • Istniejące wysokiej jakości RWD - natychmiastowe sprawdzenie integralności i spójności danych
 • Bezpieczeństwo i automatyzacja danych
 • eCRF wypełnione i bezpośrednio powiązane z historią medyczną
 • Brak podwójnej pracy i miejsce na błędy

Pub/Gov

 • Kompletność dokumentacji medycznej
 • RWD do podejmowania decyzji

Praktycy medyczni

 • Skrócony czas tworzenia EHR
 • Łatwa w zarządzaniu historia pacjenta

Nauka o danych / dane rzeczywiste

 • Natychmiastowe i wysokiej jakości RWD
 • Kompletność podstawowych danych
 • Wspólny standard danych
 • Modele predykcyjne nowej generacji

Pacjenci

 • Dostęp do historii medycznej
 • Opłacalna opcja dla medycyny spersonalizowanej

Zanurzmy się w CliniNote i rzeczywistych danych w opiece zdrowotnej

Pobierz CliniNote