Jesteśmy w końcowej fazie DayOne Health 4.0!

Pięć międzynarodowych startupów z branży healthtech przeszło do ostatniej fazy DayOne Health 4.0. Dzięki temu akceleratorowi DayOne, inicjatywa Basel Area Business & Innovation, ma na celu promowanie rozwiązań, które koncentrują się na sztucznej inteligencji, danych i rozwoju klinicznym.

Komisja selekcyjna wybrała pięć startupów z branży healthtech do drugiej i ostatniej fazy sześciomiesięcznego programu akceleracyjnego DayOne Health 4.0: Briya z Izraela, CliniNote z Polski, FindMeCure z Bułgarii, InSilicoTrials Technologies z Włoch i machineMD ze Szwajcarii. DayOne to inicjatywa Basel Area Business & Innovation, agencji promującej inwestycje i innowacje. Wykonuje pionierską pracę na rzecz przyszłości opieki zdrowotnej.

Tematem przewodnim tej edycji akceleratora, która rozpoczęła się we wrześniu 2023 r. i zakończy się w marcu 2024 r., jest sztuczna inteligencja (AI), dane i cyfrowo ulepszony rozwój kliniczny. Akcelerator otrzymał łącznie 109 wniosków z 35 krajów. Piętnaście z nich przeszło fazę 1 do połowy listopada. Według jury, pięć wybranych obecnie projektów oferuje silną propozycję wartości, poczyniło znaczne postępy w fazie 1 programu i jest gotowych do nawiązania współpracy, w szczególności z firmami biofarmaceutycznymi.

Inne wiadomości:

Zanurzmy się w CliniNote i rzeczywistych danych w opiece zdrowotnej

Pobierz CliniNote