Novartis Poland rozpoczyna współpracę z CliniNote

CliniNote podpisał umowę z Novartis na wdrożenie cyfrowego rozwiązania dla szpitali onkologicznych. Pierwszym szpitalem, który zaangażował się w przedsięwzięcie i określił założenia pionierskiego rozwiązania jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika (WWCOiT) w Łodzi.

Współpraca ma polegać na wdrożeniu systemu CliniNote, który umożliwia ustrukturyzowanie notatek medycznych pod kątem danych do obliczania mierników oceny i monitorowania kluczowych wskaźników jakości opieki nad pacjentkami z rakiem piersi w WWCOiT.

Raportowanie ww. wskaźników jest wymogiem określonym w wytycznych dla ośrodków Krajowej Sieci Onkologicznej ustanowionych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, której celem jest w szczególności poprawa standardów opieki nad pacjentami onkologicznymi. WWCOiT przy wsparciu partnerów zainicjowało przygotowania do raportowania wskaźników i przeprowadziło testy w warunkach szpitalnych. Umowa podpisana pomiędzy WWCOiT, Novartis i CliniNote jest częścią szerszego programu mającego na celu poprawę standardów opieki nad pacjentkami z rakiem piersi, polegającego na stopniowym włączaniu kolejnych ośrodków.

Novartis Poland będzie odpowiedzialna za ogólną koordynację działań.

- Technologia CliniNote pozwala firmie pracować z danymi klinicznymi w czasie rzeczywistym, identyfikując i odpowiednio rejestrując dane natychmiast po ich utworzeniu - prospektywnie. Dostęp do informacji można uzyskać natychmiast po zapisaniu notatki medycznej, co ułatwia i przyspiesza przepływ danych, jednocześnie oszczędzając czas lekarzy. Dzięki tej innowacji nasi klienci zyskują możliwość pozyskiwania danych rzeczywistych, tzw. real-world data, wcześniej bardzo trudno dostępnych, oraz zwiększają efektywność, np. automatyzując wprowadzanie danych do eCRF w badaniach klinicznych czy zasilając rejestry lub inne systemy, co dziś niepotrzebnie absorbuje personel medyczny" - mówi Robert Ługowski, CEO CliniNote.

Wprowadzanie i analizowanie danych medycznych dotyczących pacjenta nie będzie już wymagało poświęcania dużej ilości czasu. Produkt ma umożliwić gromadzenie ustrukturyzowanych informacji, a także ułatwić pracę lekarzy i personelu medycznego przy tworzeniu dokumentów i notatek medycznych. Gromadzone dane mogą być wykorzystywane nie tylko do obliczania wskaźników, ale stanowią cenny zasób do pracy naukowej, opracowywania nowych metod diagnostycznych i terapii, czy prac nad rozwojem medycyny cyfrowej, w tym algorytmów sztucznej inteligencji.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywą współpracy z Novartis i CliniNote. Gdy w grę wchodzi ludzkie życie, czas i precyzja mają ogromne znaczenie. Nowe technologie, jak w przypadku CliniNote, z pewnością umożliwią przyspieszenie i zautomatyzowanie wielu procesów. Dzięki temu onkolodzy będą mogli skupić się na tym, co najważniejsze, czyli pracy z pacjentami, a Centrum zyska uporządkowaną bazę danych niezbędną do mierzenia i monitorowania wskaźników jakości opieki nad pacjentami. - mówi Magdalena Janus- Hibner, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Organizacji Projektów Onkologicznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Inne wiadomości:

Zanurzmy się w CliniNote i rzeczywistych danych w opiece zdrowotnej

Pobierz CliniNote