Partnerstwo z TriNEtX

Z przyjemnością ogłaszamy naszego nowego partnera - TriNetX!

TriNetX to globalna sieć badań zdrowotnych łącząca firmy farmaceutyczne, badaczy i pacjentów w celu skrócenia czasu i kosztów badań klinicznych oraz szybszej oceny nowych terapii. TriNetX współpracuje z 13 z 15 największych firm farmaceutycznych i 120 organizacjami opieki zdrowotnej w 19 krajach, co czyni go liderem na rynku w zakresie projektowania protokołów, wykonalności i wyboru lokalizacji. TriNetX wykorzystuje rzeczywiste dane i najnowocześniejsze analizy w celu optymalizacji procesu badań klinicznych.

CliniNote i TriNetX będą współpracować na wielu polach, w tym w zakresie gromadzenia i przetwarzania nieustrukturyzowanych danych klinicznych.

Inne wiadomości:

Zanurzmy się w CliniNote i rzeczywistych danych w opiece zdrowotnej

Pobierz CliniNote