Minimalna konfiguracja dla urządzenia i infrastruktury służącej do uruchamiania aplikacji CliniNote. Poniższe wymogi dotyczą każdej samodzielnej jednostki organizacyjnej samodzielnie użytkującej CliniNote współpracującego z własną instancją systemu szpitalnego.

APLIKACJAAsystent CliniNote
CliniNote Assistant (CN.EXT lub EXTENSION)
Portal CliniNote lub CliniBOARD
[system operacyjny]min. WINDOWS 7 lub wyższymin. WINDOWS 7 lub wyższy
[przeglądarka internetowa]Firefox wersja 78 (wydanie 2020) lub wyższaFirefox, Chrome, EDGE
[szpitalny system informatyczny typu HIS]CGM CliniNet, ASSECO i inne wykorzystujące przeglądarkę internetową [wersja jw] jako interfejs n.d.
[połączenie internetowe]1. stałe IP serwera bazodanowego
2. stałe publiczne IP Klienta
3. standardy komunikacji wewnętrznej - min. przepustowość do użytkownika systemu CliniNote:
3.a. łącze bezprzewodowe standard min. 802.11g 3.b. łącze przewodowe  min. Fast Ethernet 100Mbit/s
4. standard komunikacji zewnętrznej - min przepustowość od Klienta do Internetu oraz CliniNoteBoard:
4.a. download/pobierz - min. 300 Mbs
4.b. upload/wyślij - min. 50 Mbps
standardy komunikacji / min. przepustowość
- łącze bezprzewodowe standard min. 802.11g
- łącze przewodowe min. Fast Ethernet 100 Mbit/s
[udziały/zasoby serwerów Klienta]- serwer bazodanowy My SQL
- zainstalowana aplikacja CliniNote (rozszerzenie przeglądarki zgodnie z powyższymi wymaganiami)
- obsługa VPN (połączenie CliniNote do serwera bazodanowego)
- minimalna przestrzeń dyskowa = 5 GB dla każdej organizacji
- maksymalna skalowalna przestrzeń do dalszego ustalenia wraz ze wzrostem ilości notatek CliniNote jednak nie mniej niż 25 GB / rok / [ORGANIZACJA] 
n.d.