Fundusze europejskie

CliniNote - zaawansowany system usprawniający proces gromadzenia danych z notatek medycznych w czasie rzeczywistym
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej skierowanej do niemal wszystkich jednostek medycznych (użytkownikami są lekarze i sekretarki medyczne) oraz rozwój przedsiębiorstwa w wyniku przychodów czerpanych z możliwości oferowanych przez system. Proponowane innowacyjne podejście analizy/zbierania danych z notatek medycznych to wykorzystanie efektywnych, szybkich metod NLP i dynamicznie rozbudowywanych słowników już na etapie wprowadzania tekstu przez lekarza, z jednoczesnym ułatwieniem samego procesu tworzenia notatki i skróceniem czasu na to poświęcanego.
Beneficjent: Clininote Sp. z o.o.
Okres realizacji 08.2021 - 07.2022
Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Dofinansowanie projektu z UE: 973 464,87 zł