Poszukujemy zorientowanego na misję Business Development Managera, który będzie prowadził sprzedaż naszego rozwiązania na polskim rynku, jeśli do tego lubisz pracę w startupowej atmosferze, to jest to miejsce dla Ciebie. CliniNote to dynamiczny startup, w którym wykorzystujemy uczenie maszynowe (machine learning), sztuczną inteligencję (AI) oraz przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do pracy na danych rzeczywistych (Real World Data).

Nasz zespół, doradcy i inwestorzy wyznaczają takie wartości jak uczciwość, otwartość, wzajemne wsparcie, skupienie i konsekwencja w dążeniu do celów.

Bądź wśród pierwszych, dołącz do nas i zmieniaj świat na lepszy!

Business Development Manager

PRACA : zdalna lub hybrydowa / biuro WARSZAWA

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

WYMAGANIA:

Będziesz jeszcze bliżej CliniNote jeśli posiadasz:

OFERUJEMY:

CV prosimy przesyłać na adres: jobs@clininote.com

Pięć międzynarodowych startupów z branży healthtech przeszło do ostatniej fazy DayOne Health 4.0. Dzięki temu akceleratorowi DayOne, inicjatywa Basel Area Business & Innovation, ma na celu promowanie rozwiązań, które koncentrują się na sztucznej inteligencji, danych i rozwoju klinicznym.

Komisja selekcyjna wybrała pięć startupów z branży healthtech do drugiej i ostatniej fazy sześciomiesięcznego programu akceleracyjnego DayOne Health 4.0: Briya z Izraela, CliniNote z Polski, FindMeCure z Bułgarii, InSilicoTrials Technologies z Włoch i machineMD ze Szwajcarii. DayOne to inicjatywa Basel Area Business & Innovation, agencji promującej inwestycje i innowacje. Wykonuje pionierską pracę na rzecz przyszłości opieki zdrowotnej.

Tematem przewodnim tej edycji akceleratora, która rozpoczęła się we wrześniu 2023 r. i zakończy się w marcu 2024 r., jest sztuczna inteligencja (AI), dane i cyfrowo ulepszony rozwój kliniczny. Akcelerator otrzymał łącznie 109 wniosków z 35 krajów. Piętnaście z nich przeszło fazę 1 do połowy listopada. Według jury, pięć wybranych obecnie projektów oferuje silną propozycję wartości, poczyniło znaczne postępy w fazie 1 programu i jest gotowych do nawiązania współpracy, w szczególności z firmami biofarmaceutycznymi.

Podczas gali finałowej, która odbyła się 7 grudnia 2023 r. w Muzeum Żydów Polskich, ogłoszono zwycięzców konkursu organizowanego przez Instytut Matki i Dziecka - Mother and Child Startup Challenge. Wśród nagrodzonych startupów znalazł się CliniNote.

"W imieniu całego zespołu CliniNote serdecznie dziękujemy jury konkursu za to wyróżnienie. Znalezienie się w tak doborowym gronie to docenienie tego, co robimy na co dzień, a przede wszystkim wspieranie służby zdrowia - pomaganie lekarzom w ich codziennej pracy i pacjentom. Dziękujemy za tę solidną dawkę motywacji, która pozwoli nam jeszcze intensywniej rozwijać technologię CliniNote" - powiedział Bogdan Marszałek, Product Owner CliniNote, który reprezentował nasz zespół podczas wydarzenia.

Mother and Child Startup Challenge to pierwszy tego typu projekt w skali Polski i jeden z nielicznych w Europie łączący państwowe podmioty lecznicze we wspólnym celu - wykorzystania potencjału technologii medycznych i innowacji służących ochronie zdrowia i życia. Inicjatorem konkursu jest Instytut Matki i Dziecka. W Radzie Programowej i Kapitule Konkursu zasiadają przedstawiciele wiodących instytucji ochrony zdrowia, uczelni medycznych i dziedzin technologicznych.

W ubiegłym tygodniu z dumą uczestniczyliśmy w corocznym spotkaniu Connect to Win w Madrycie. Jako kluczowy uczestnik międzynarodowego projektu DigiOne prowadzonego przez Digital Institute for Cancer Outcomes Research, zaangażowaliśmy się w dyskusje na temat wykorzystania technologii do wspierania inicjatyw badawczo-rozwojowych w dziedzinie onkologii.

Nasz dyrektor ds. technologii, Jan Poleszczuk, z wigorem wkroczył na scenę, aby zaprezentować przełomowy temat"Wirtualny asystent z rozszerzoną sztuczną inteligencją dla lepszego przechwytywania danych". Główne przesłanie Jana odbiło się głębokim echem: "Czas personelu medycznego jest szczególnie cenny. Naszą misją jest rozwiązanie długotrwałego dylematu związanego z potrzebą gromadzenia coraz większej ilości danych przy jednoczesnym dążeniu do zwolnienia czasu pracowników służby zdrowia i personelu medycznego na pracę z pacjentami. Dziś możemy to udowodnić wynikami zrealizowanych projektów. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie przyczyni się również do rozwiązania problemu interoperacyjności, czyli połączenia danych pochodzących od różnych dostawców usług medycznych niezależnie od wyzwań językowych i infrastrukturalnych, przyspieszając tym samym badania w medycynie, co jest celem projektu DigiOne."

Partnerstwo z IQVIA

Zgodnie z celami projektu DigiOne, mamy przyjemność ogłosić strategiczne partnerstwo pomiędzy IQVIA i CliniNote w zakresie produktów do gromadzenia danych. Współpraca obejmuje integrację oprogramowania IQVIA do przetwarzania języka naturalnego (NLP), zaprojektowanego w celu ułatwienia retrospektywnego gromadzenia danych medycznych, z rozwiązaniem CliniNote wspierającym prospektywne gromadzenie danych klinicznych.

Integracja oprogramowania NLP firmy IQVIA z platformą CliniNote ma zrewolucjonizować sposób, w jaki pracownicy służby zdrowia i przemysł farmaceutyczny pracują z danymi klinicznymi. Wspólne opracowanie tych rozwiązań ma na celu nie tylko usprawnienie procesów gromadzenia danych, ale także poprawę jakości i dostępności danych do badań medycznych.

CliniNote podpisał umowę z Novartis na wdrożenie cyfrowego rozwiązania dla szpitali onkologicznych. Pierwszym szpitalem, który zaangażował się w przedsięwzięcie i określił założenia pionierskiego rozwiązania jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika (WWCOiT) w Łodzi.

Współpraca ma polegać na wdrożeniu systemu CliniNote, który umożliwia ustrukturyzowanie notatek medycznych pod kątem danych do obliczania mierników oceny i monitorowania kluczowych wskaźników jakości opieki nad pacjentkami z rakiem piersi w WWCOiT.

Raportowanie ww. wskaźników jest wymogiem określonym w wytycznych dla ośrodków Krajowej Sieci Onkologicznej ustanowionych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, której celem jest w szczególności poprawa standardów opieki nad pacjentami onkologicznymi. WWCOiT przy wsparciu partnerów zainicjowało przygotowania do raportowania wskaźników i przeprowadziło testy w warunkach szpitalnych. Umowa podpisana pomiędzy WWCOiT, Novartis i CliniNote jest częścią szerszego programu mającego na celu poprawę standardów opieki nad pacjentkami z rakiem piersi, polegającego na stopniowym włączaniu kolejnych ośrodków.

Novartis Poland będzie odpowiedzialna za ogólną koordynację działań.

- Technologia CliniNote pozwala firmie pracować z danymi klinicznymi w czasie rzeczywistym, identyfikując i odpowiednio rejestrując dane natychmiast po ich utworzeniu - prospektywnie. Dostęp do informacji można uzyskać natychmiast po zapisaniu notatki medycznej, co ułatwia i przyspiesza przepływ danych, jednocześnie oszczędzając czas lekarzy. Dzięki tej innowacji nasi klienci zyskują możliwość pozyskiwania danych rzeczywistych, tzw. real-world data, wcześniej bardzo trudno dostępnych, oraz zwiększają efektywność, np. automatyzując wprowadzanie danych do eCRF w badaniach klinicznych czy zasilając rejestry lub inne systemy, co dziś niepotrzebnie absorbuje personel medyczny" - mówi Robert Ługowski, CEO CliniNote.

Wprowadzanie i analizowanie danych medycznych dotyczących pacjenta nie będzie już wymagało poświęcania dużej ilości czasu. Produkt ma umożliwić gromadzenie ustrukturyzowanych informacji, a także ułatwić pracę lekarzy i personelu medycznego przy tworzeniu dokumentów i notatek medycznych. Gromadzone dane mogą być wykorzystywane nie tylko do obliczania wskaźników, ale stanowią cenny zasób do pracy naukowej, opracowywania nowych metod diagnostycznych i terapii, czy prac nad rozwojem medycyny cyfrowej, w tym algorytmów sztucznej inteligencji.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywą współpracy z Novartis i CliniNote. Gdy w grę wchodzi ludzkie życie, czas i precyzja mają ogromne znaczenie. Nowe technologie, jak w przypadku CliniNote, z pewnością umożliwią przyspieszenie i zautomatyzowanie wielu procesów. Dzięki temu onkolodzy będą mogli skupić się na tym, co najważniejsze, czyli pracy z pacjentami, a Centrum zyska uporządkowaną bazę danych niezbędną do mierzenia i monitorowania wskaźników jakości opieki nad pacjentami. - mówi Magdalena Janus- Hibner, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Organizacji Projektów Onkologicznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Nasz CEO Rafał Szmuc zaprezentował ekosystem CliniNote i to, jak zmienia on sposób pracy z danymi medycznymi podczas konferencji Venture Network Day @Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - konferencji, która kładzie nacisk na synergię między ekosystemem giełdy elektronicznej a wybranymi startupami. GPW Venture Network Day to przestrzeń do wymiany pomysłów i doświadczeń z wiodącymi specjalistami w dziedzinie technologii i innowacji.

KOMUNIKAT PRASOWY

CliniNote: Pionierska zmiana paradygmatu danych w opiece zdrowotnej

CliniNote, polski startup, rozpoczyna transformacyjną podróż w branży danych medycznych. Stworzony przez solidny zespół weteranów branży i dzięki pierwszej inwestycji instytucjonalnej, CliniNote ma szansę zmienić sposób, w jaki pracownicy służby zdrowia pracują z danymi klinicznymi.

CliniNote zajmuje się wyzwaniami związanymi z gromadzeniem i przetwarzaniem danych klinicznych, co jest kluczowym krokiem do płynnej integracji sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzania języka naturalnego (NLP) z przepływami pracy w opiece zdrowotnej. To przyszłościowe podejście obejmuje przekształcenie ustalonych praktyk i podniesienie wydajności na nowy poziom.

CliniNote Assistant umożliwia personelowi medycznemu uproszczenie procesów dokumentacji klinicznej przy jednoczesnym łatwym przechwytywaniu kompleksowych danych ze świata rzeczywistego za pośrednictwem wtyczki oprogramowania. To innowacyjne podejście zwiększa wydajność przygotowywania dokumentacji medycznej i umożliwia tworzenie bazy danych rzeczywistych danych, wcześniej uważanych za nieosiągalne, bez nakładania dodatkowych obciążeń na lekarzy, zmiany istniejących procesów lub konieczności dedykowanej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi.

Technologia CliniNote wykracza poza dokumentację kliniczną, oferując zwiększoną wydajność w różnych procesach danych w domenach opieki zdrowotnej i farmaceutycznej, takich jak przyspieszenie badań klinicznych, które są kluczowym procesem.

"Naszą misją jest rozwiązanie odwiecznego dylematu polegającego na pogodzeniu potrzeby oszczędzania czasu lekarzy z koniecznością gromadzenia większej ilości danych klinicznych, co ma kluczowe znaczenie dla transformacji branży opieki zdrowotnej. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie skutecznie rozwiązuje również palącą kwestię interoperacyjności w branży opieki zdrowotnej" - skomentował Robert Lugowski, CEO CliniNote.

CliniNote z sukcesem zamknął pierwszą rundę finansowania, prowadzoną przez VC Sunfish Partners z Europy Środkowo-Wschodniej, przy dodatkowym wsparciu aniołów biznesu, w tym między innymi Katarzyny Pieniądz, Pawła Mańdoka, Pawła Woźniaka, Piotra Rucińskiego i Winicjusza Filipowa. CliniNote pozostaje otwarty na dalsze możliwości inwestycyjne i przygotowuje się do zakończenia drugiej części rundy w listopadzie. "Zdecydowaliśmy się wesprzeć CliniNote, ponieważ wierzymy w ogromne możliwości w tym obszarze przed wprowadzeniem europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Wykorzystanie nieustrukturyzowanych danych dotyczących leczenia do wymiany danych i zastosowań w sztucznej inteligencji jest jednym z najpilniejszych wyzwań w cyfrowej opiece zdrowotnej. W CliniNote znaleźliśmy niezwykły zespół z odważną wizją i pierwszymi wdrożeniami i partnerstwami zajmującymi się tym właśnie problemem" - mówi Max Moldenhauer, partner zarządzający Sunfish Partners.

CliniNote pozostaje otwarty na dalsze możliwości inwestycyjne i przygotowuje się do zakończenia drugiej części rundy w 4. kwartale 2023 roku.

W przypadku zapytań mediów i możliwości inwestycyjnych prosimy o kontakt: press@clininote.com

O CliniNote:

CliniNote to startup z branży health-tech z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w klinicznych rozwiązaniach AI i NLP. Jej flagowy produkt, CliniNote Assistant, rewolucjonizuje sposób interakcji pracowników służby zdrowia z danymi klinicznymi. Ich innowacyjna technologia umożliwia lekarzom i personelowi medycznemu łatwe gromadzenie istotnych danych klinicznych bez zakłócania istniejących procesów opieki zdrowotnej. Firma CliniNote została założona w 2020 roku i obecnie zatrudnia 12 osób.

O Sunfish Partners:

Sunfish Partners to fundusz venture capital na wczesnym etapie rozwoju, inwestujący w wyróżniające się firmy technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Do tej pory Sunfish zainwestował w 14 firm, w tym w jedne z najbardziej innowacyjnych firm w dziedzinie cyfrowego zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej, takie jak Molecule.one, Aether Biomedical i Solvemed.ai. Sunfish Partners ma siedzibę w Berlinie i Warszawie i jest zarządzany przez dr Marcusa Erkena, Maxa Moldenhauera i Pawła Lipkowskiego.

CliniNote z radością dzieli się ekscytującymi wiadomościami! Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wybrani do akceleratora DayOne - Healthcare Innovation w Bazylei, europejskiej stolicy przemysłu farmaceutycznego.

Nasza podróż rozpoczęła się od dwóch niesamowitych dni warsztatów w ramach inauguracji akceleratora #DayOneHealth40. Spotkania z doświadczonymi mentorami, nauka od weteranów branży i nawiązywanie kontaktów z innymi założycielami w celu wymiany pomysłów były najważniejszymi punktami tego wzbogacającego programu. Duch optymizmu był naprawdę zaraźliwy!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne dwa miesiące wspólnych wydarzeń i wykorzystywania każdej okazji w branży farmaceutycznej. Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji na temat tej ekscytującej przygody! 💪💊🌟

Śledź na naszym LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/clininote_dayonehealth40-clininote-dayone-activity-7108789204741947392-csuJ

Zatrudniamy nowego Business Development Managera w Warszawie, Mazowieckie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: Business Development Manager

Zatrudniamy nowego Product Managera w Warszawie, Mazowieckie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: Product Manager