Menedżer produktu

Czy jesteś otwartą, samodzielną, skoncentrowaną na osiągnięciach osobą z praktycznym doświadczeniem w kompleksowym zarządzaniu produktem? Jeśli tak, chcemy, abyś współkierował rozwojem naszego podstawowego rozwiązania i stał się integralnym członkiem naszego dynamicznego zespołu.


Kliknij tutaj, aby złożyć wniosek: https://www.linkedin.com/jobs/view/3710784924/

Dołącz do naszego zespołu

Wyślij nam swoje CV:
kontakt@clininote.pl

Zanurzmy się w CliniNote i rzeczywistych danych w opiece zdrowotnej

Pobierz CliniNote